9A-samling våren 2018

Dato:
28. februar 11:00 - 1. mars 15:00
Sted:
Laholmen Hotel, Strømstad
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Østfold, Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Skoleledere, ansatte i skoler med ansvar i 9A-arbeidet, ansatte i PPT, skoleeiere
Påmeldingsfrist:
29.01.2018 10:00:00

Fylkesmannen inviterer til ny samling i forbindelse med det nye regelverket på kapittel 9A i opplæringsloven – elevene sitt skolemiljø.

 

På denne samlingen vil erfaringer med det nye regelverket og elevenes rett til et godt læringsmiljø være fokusområder. For mer informasjon, se program.

Målgruppe for samlingen er skoleeiere, rektorer i offentlige og private grunn- og videregående skoler, PP-ledere og andre med spesielt ansvar for 9A-arbeid i kommunen/skolen. Samlingen har totalt 170 plasser,og deltakere i målgruppen prioriteres.  

Påmelding avsluttet.
Interessen for samlingen er stor, og vi har nå fylt opp alle tilgjengelige plasser.

Har du spørsmål til samlingen kan Grete Reitan fmosgre@fylkesmannen.no  eller Gerd Gylder-Corneliussen fmosggc@fylkesmannen.no kontaktes.


Program for samlingen

Dag 1:
Kaffe/te fra kl. 10.30 – 11.00

Tid

Innhold

Kl. 11.00 – 11.15

Velkommen, Fylkesmannen i Østfold

Kl. 11.15 – 12.00

Fylkesmannens erfaringer fra arbeidet med 9A høsten 2017

Kl. 12.00 – 13.00

Lunsj

Kl. 13.00 – 16.00

9A – arbeid i skolen 
Inger Bergkastet, Utdanningsetaten i Oslo

Kl. 16.00 – 16.15

Pause

Kl. 16.15 – 17.00

Kartlegging Elevenes rett til et godt læringsmiljø og en forsvarlig opplæring.
Trond Børretsen, Utdanningsforbundet i Østfold

Kl. 17.00

Dag 1 avsluttet.

 Middag kl. 19.00.

 

Dag 2

Tid

Innhold

Kl. 09.00 – 9.45

Lovverket 9A
Fylkesmannen i Østfold

Kl. 09.45 – 10.00

Pause

Kl. 10.00 – 10.45

Mobbeombudets arbeid i videregående skole
 Henrikke Bugde Årseth, Østfold fylkeskommune

Kl. 10.45 – 11.00

Pause

Kl. 11.00 – 11.45

Samarbeid hjem – skole om 9A
 Joachim Majambere, FUG

Kl. 11.45 – 12.45

Lunsj

Kl. 12.45 – 14.45

Praksiseksempler fra PPT sitt arbeidet i kommunene med læringsmiljø og 9A-saker.

 

Kl. 14.45 – 15.00

Avslutning

Dato:
28. februar 11:00 - 1. mars 15:00
Sted:
Laholmen Hotel, Strømstad
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Østfold, Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Skoleledere, ansatte i skoler med ansvar i 9A-arbeidet, ansatte i PPT, skoleeiere
Påmeldingsfrist:
29.01.2018 10:00:00