Høring av søknad om mottak, demontering og mellomlagring av kasserte fritidsbåter


Høringsfrist 31. januar 2018 23:59

Kambo Marina AS har søkt Fylkesmannen i Østfold om tillatelse til å ta i mot, demontere og å lagre kassete fritidsbåter på sitt anlegg på Kambo i Moss kommune.

I følge søknaden vil det omsøkte anlegget drives i forbindelse med den pågåande aktiviteten på dagens marina. Kambo Marina har søkt om å ta i mot og å demontere kasserte fritidsbåter. Det er søkt om å ta i mot 900 båter inntil 25 meter, som tilsvarer 1000 tonn, i tillegg til mellomlagring av inntil 50 båter. Det søkes også om tillatelse til mellomlagring av inntil 15 tonn av hver avfallsfraksjon (tilsvarende mellom 10-15 gjennomsnittlige båter).

Søknad med vedlegg ligger i margen til høyre.

Frist for å gi uttale er 31. januar 2018.

Høringsuttalelser sendes på e-post til fmospostmottak@fylkesmannen.no eller med vanlig post til:

Fylkesmannen i Østfold
Postboks 325
1502 Moss

Mer uttalelsen med saksnummer: 2017/1883