Nasjonalt seminar 2016

Fylkesmannen arrangerte nasjonalt seminar for representanter, verger og saksbehandlere for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger 21. og 22. november 2016.

Seminaret ble avholdt på Radisson Blu Airport Hotell ved Gardermoen. Det var over 200 påmeldte deltakere. På grunn av den store interessen for seminaret ble seminaret streamet/strømmet, slik at alle som ønsket det kunne følge foredragene direkte via internett. Det ble også gjort opptak av alle foredragene som nå er tilgjengelig her. 

Klikk på lenkene under for å se videoopptak av presentasjonene: 

Begrenset oppholdstillatelse - en juridisk tilnærming - Mona Choon Rasmussen 

Begrenset oppholdstillatelse - en praktisk tilnærming - Katina Ulven 

Hvorfor gikk det så galt i Syria - Professor Hilde Henriksen Waage, UiO 

Advokatordningen - Sondre Maute Horgmo og Aleksander Bentsborg

Tolk - Elise Marie McCourt

Rett på helsehjelp - Marianne Hegg 

Bosetting - Line Johnsrud

Religion og kjønnslemlestelse - Basra Bulhan

Sekundær traumatisering, del 1 - Per Isdal, psykologspesialist og psykoterapeut

Sekundær traumatisering, del 2 - Per Isdal, psykologspesialist og psykoterapeut

Ta kontakt med Elise McCourt på telefon 22 00 37 75 eller e-post fmoaemm@fylkesmannen.no dersom du har spørsmål til presentasjonene eller til seminaret generelt. 

Tusen takk til alle som fulgte seminaret, enten på Gardermoen eller via internett.