Veiledning - representantordningen for enslige mindreårige asylsøkere

Vergemålsavdelingen har flere saksbehandlere som jobber med enslige mindreårige asylsøkeres og enslige mindreårige flyktningers rettigheter, herunder representantens og vergens oppgaver. 

Henvendelser hverdag

Det er opprettet en egen telefonsløyfe for å hjelpe representanter, verger, offentlige instanser og andre som har spørsmål i tilknytning til vårt ansvar på området.

Telefonen er betjent mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 09:00-11:00 og 12:00-14:00. På onsdager er telefonen stengt.

Telefonnummer er 22 00 38 00.

Dersom du ønsker veiledning per e-post er det opprettet egne adresser for dette:

Representanter og verger: fmoaemahjelp@fylkesmannen.no

Offentlige instanser: fmoaemaveiledning@fylkesmannen.no

Husk at informasjon som skal rett på en sak skal sendes til fmoapostmottak@fylkesmannen.no.

Personsensitiv informasjon må sendes oss per post: Postboks 8111 Dep., 0032 OSL.

Beredskap

Vi har en beredskapsordning for å kunne hjelpe offentlige instanser og representanter utenom arbeidstiden. Når du kontakter beredskapsordningen er det fordi ditt spørsmål ikke kan vente til ordinær arbeidstid.

Betjent alle hverdager fra klokken 14:00 til 22:00, lørdag klokken 11:00 til 20:00 og søndag klokken 10:00 til 19:00.

E-postadresse: fmoaemaberedskap@fylkesmannen.no

Vakttelefonnummer 45 84 26 85.