Representant

Informasjon til deg som er representant for enslige mindreårige asylsøkere

Her finner du informasjon som er viktig for deg som representant hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

07.05.2018

Veileder for representanter

Fylkesmannen utarbeider en veileder for representanter og verger for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. Dokumentene er på høring. Tilsvarsfrist er 1. juni 2018.


22.03.2018

Strømming av Fylkesmannens kurs

Fylkesmannen i Oslo og Akershus vil i 2018 strømme de fleste oppfølgingskursene som tilbys til representanter og verger for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.

Informasjon om strømming og linker finne du på denne siden.

Fylkesmannens YouTube-kanal finner du ved å trykke her


22.03.2018

Opplæring

På denne siden vil Fylkesmannen i Oslo og Akershus legge ut informasjon om kurs og opplæring av representanter og verger for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.


30.01.2018

Informasjonsskriv

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har utarbeidet et informasjonsskriv til enslige mindreårige asylsøkere om representantordningen. Skrivene er oversatt til de vanligste språkene blant asylsøkere som kommer til Norge.


30.01.2018

Utlendingsforskriften §§ 8-8 og 8-8 a

Det er vedtatt endringer i utlendingsforskriften § 8-8 og ny § 8-8 a. Bestemmelsene trer i kraft 1. februar 2018.


17.12.2017

Godtgjøring og utgiftsdekning

Her vil du finne relevante artikler om rett på godtgjøring og utgiftsdekning. Det opplyses om at vi har et pågående arbeid med nye artikler for å klargjøre praksis på område. Vi sender ut informasjon til alle godkjente representanter ved oppdatering av våre hjemmesider.


17.12.2017

Godtgjøring og utgiftsdekning - Utlendingsnemnda

Her finner du Statens sivilrettsforvaltning og Fylkesmannen i Oslo og Akershus vurdering av rett på godtgjøring og utgiftsdekning ved forberedende møte og personlig fremmøte i nemndsmøte hos Utlendingsnemnda.


05.11.2017

Nasjonalt seminar

Fylkesmannen arrangerte nasjonalt seminar for representanter, verger og saksbehandlere for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger 14. og 15. november 2017. Seminaret ble avholdt på Thon hotell Arena i Lillestrøm, men det ble også strømmet direkte. Opptakene av foredragene kan du se ved å klikke på "vidoe-opptak" under hvert av innleggene lenger nede på siden.


03.07.2017

Hva gjør jeg når alder er vedtatt til over 18 år i vedtak fra Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsloven § 98 g første ledd bokstav a annet alternativ er klar på at representantoppdraget opphører når søkeren anses å være 18 år i vedtak fra Utlendingsdirektoratet. Det gjelder alle vedtak hvor alder er endret. Representantoppdraget opphører som følge av at vedkommende nå er myndig etter norsk rett. Han eller hun kan da selv foreta rettslige handlinger og ivareta egne interesser. Det betyr at representanten ikke lenger kan opptre på vegne av søkeren fra det tidspunktet representanten er eller burde vært kjent med vedtaket.


02.02.2017

Ny telefontid

Ny telefontid er 10.00 til 14.00, onsdag stengt.


Flere nyheter


Kontaktpersoner

Kontaktpersoner