Informasjon til politiet vedrørende oppnevning av verge ved tilrettelagte avhør

Informasjon til politiet vedrørende oppnevning av verge for mindreårige eller andre særlig sårbare ved tilrettelagt avhør

Etter lov av 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven) er det Fylkesmannen som foretar vergeoppnevnelser. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har opprettet en egen e-postadresse for henvendelser som haster: fmoavergeberedskap@fylkesmannnen.no

Det er ønskelig at denne e-postadressen benyttes ved behov for oppnevning av verge i forbindelse med tilrettelagt avhør av mindreårige eller andre særlig sårbare, da slike oppnevninger må skje raskt. Vi ønsker å forbeholde denne adressen til forhold som haster. Andre henvendelser må gå gjennom vanlig postmottak eller telefon.