Tilsyn med Nesodden kommune som barnehagemyndighet.

Det skal gjennomføres tilsyn med kommunens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk etter barnehageloven § 8 og § 16.

 

Fylkesmannen vil vurdere om kommunen som barnehagemyndighet gjennomfører veiledning og tilsyn på en slik måte at dette fører til etterlevelse av regelverket i barnehagene.

I tillegg vil også Fylkesmannen kontrollere om barnehagemyndighetens saksbehandling i tilsyn er i samsvar med forvaltningsloven.

Dato:
21. desember - 25. mai
Sted:
Nesodden kommune
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten i Nesodden kommune