Rapport fra tilsyn med Asker kommune - introduksjonsloven og introduksjonsprogram

Landsomfattende tilsyn 2017-2018. Tilsyn med kommunens forvaltning av individuell plan for deltakere i introduksjonsprogram, jf. introduksjonsloven §§ 6 og 19 første ledd. 

17.04.2018 - Mappegjennomgang
18.04.2018 - Orienteringsmøte og intervjuer
20.04.2018 - Sluttmøte

Det ble ikke avdekket lovbrudd ved tilsynet.

Dato:
17. april 09:00 - 20. april
Sted:
Asker kommune
Ansvarlig:
Sosial- og familieavdelingen
Målgruppe:
Administrativ ledelse - ansvarlige for tjenesten

Kontaktpersoner

Dokumenter