Tilsyn - kommunens tjenester til personer over 18 år med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse

Tilsyn med Gjerdum kommune

Det ble ikke avdekket lovbrudd under tilsynet. Endelig rapport ligger i høyre meny.

4.juni
Gjennomgang av dokumentene til 20 valgte brukere

5.juni
09.00-09.30 - orienteringsmøte
09.45-17.00 - intervjuer og eventuell ytterligere gjennomgang av dokumenter.

6.juni
09.00-17.00 - intervjuer

11.juni
13.00-14.00 - sluttmøte

Dato:
4. juni 09:00 - 11. juni 14:00
Sted:
Gjerdrum kommune
Ansvarlig:
Sosial- og familieavdelingen, Helseavdelingen
Målgruppe:
Kommunens ansvarlige for tjenestene, og aktuelle intervjuobjekter