Felles nasjonalt tilsyn med Ullensaker kommune - Jessheim skole- og ressurssenter - tilsyn med spesialundervisning

Fra januar 2018 skal det foretas nytt felles nasjonalt tilsyn (FNT) på opplæringsområdet i Norge, etter instruks fra Utdanningsdirektoratet. Tilsynet omfatter offentlige og frittstående skoler og strekker seg over fire år

Fylkesmannen i Oslo og Akershus skal gjennomføre tilsyn med spesialundervisning ved Jessheim skole- og ressurssenter. Tilsynet vil omfatte følgende deltemaer:

  • PPTs ansvar for å utarbeide sakkyndige vurderinger
  • PPTs ansvar for å hjelpe skolene med å utvikle kompetansen og organisasjonen for å legge bedre til rette for elever med særskilte behov (PPTs systemrettede arbeid)
  • Kommunens/skolens ansvar for å fatte vedtak som oppfyller retten til spesialundervisning
  • Kommunens/skolens ansvar for å oppfylle kravene til enkeltvedtak om spesialundervisning
Dato:
22. januar - 3. mai
Sted:
Ullensaker kommune, Jessheim skole- og ressurssenter
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Ullensaker kommune

Kontaktpersoner