Felles nasjonalt tilsyn med Nes kommune - Runni ungdomsskole - tilsyn med spesialundervisning

Fra januar 2018 skal det foretas nytt felles nasjonalt tilsyn (FNT) på opplæringsområdet i Norge, etter instruks fra Utdanningsdirektoratet. 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus skal gjennomføre tilsyn med spesialundervisning ved Runni ungdomsskole – Nes kommune. Tilsynet vil omfatte følgende deltemaer:

  • PPTs ansvar for å utarbeide sakkyndige vurderinger
  • PPTs ansvar for å hjelpe skolene med å utvikle kompetansen og organisasjonen for å legge bedre til rette for elever med særskilte behov (PPTs systemrettede arbeid)
  • Kommunens/skolens ansvar for å fatte vedtak som oppfyller retten til spesialundervisning
  • Kommunens/skolens ansvar for å oppfylle kravene til enkeltvedtak om spesialundervisning

 

 

Dato:
22. januar - 31. mai
Sted:
Nes Kommune, Runni ungdomsskole
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Nes kommune

Kontaktpersoner