Felles nasjonalt tilsyn med Frogn kommune – Drøbak skole og Dyrløkkeåsen skole – tilsyn med forvaltningskompetanse og kommunens forsvarlige system

Det overordnede formålet med tilsynet er å bidra til at alle elever får et godt utbytte av opplæringen

Tilsynet skal bidra til at Frogn kommune som skoleeier sørger for at Drøbak skole og Dyrløkkeåsen skole:

• sikrer elevens rettssikkerhet gjennom å involvere elever og foreldre i vurderingene før skolen tar avgjørelser om avvik fra ordinært opplæringstilbud

• følger reglene for innhold i enkeltvedtak

• vurderer og kartlegger elevens behov på en faglig forsvarlig måte

• fatter vedtak som gir gode føringer for å tilrettelegge innholdet i opplæringen

I tillegg skal Fylkesmannen kontrollere om skoleeier har et forsvarlig system for å vurdere og følge opp at skolene etterlever kravene i opplæringsloven når det gjelder enkeltvedtak om særskilt tilrettelegging av opplæringen.

Dato:
14. mars - 13. juli
Sted:
Frogn kommune, Drøbak skole og Dyrløkkeåsen skole
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Frogn kommune

Kontaktpersoner