Egeninitiert tilsyn med Enebakk kommune – Enebakk ungdomsskole – tilsyn med elevenes psykososiale skolemiljø

Det overordnede formålet med tilsynet er å kontrollere kommunens og skolens rutiner og arbeid knyttet til elevenes psykososiale skolemiljø.

Videre er formålet med tilsynet å kontrollere om Enebakk ungdomsskoles håndtering og oppfølging av elevene er i henhold til regelverket.

Ved å undersøke kommunens og skolens praksis skal Fylkesmannen avdekke eventuelle lovbrudd på dette området.

Fylkesmannen skal også kontrollere om skoleeier har et forsvarlig system for å vurdere og følge opp at skolen etterlever opplæringsloven når det gjelder skolens kontinuerlige og systematiske arbeid for å fremme elevenes helse, miljø og tryggheten.

Dato:
16. februar - 30. juni
Sted:
Enebakk kommune, Enebakk ungdomsskole
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Enebakk kommune

Kontaktpersoner