Hopp til innhold

Tilsyn

Fylkesmannens fagavdelinger fører tilsyn med statlige, kommunale og private virksomheter i Oslo og Akershus. Formålet er å påse at rettssikkerhet og krav til gjeldende lovverk blir fulgt. Når kommunen/virksomheten formelt er varslet om tilsynet, legges det i kalenderen nedenfor. Oversikten oppdateres jevnlig. Det er kun planlagte tilsyn som legges ut, ikke hendelsesbaserte. 

Lenke til plan for samordning av tilsyn med andre tilsynsmyndigheter i 2017- oppdatert 11. september med endringer for høsthalvåret.

 

Hvor ligger rapporter fra tilsynene?

Endelig tilsynsrapport legges ut under kalenderoppføringen. Avsluttede tilsyn finner du under via lenken "Vis tidligere hendelser". Kommunesøk er mulig på tilsyn som er publisert etter oktober 2015. 

Rapporter etter tilsyn med virksomheter med tillatelse etter forurensningsloven finner du på Norske utslipp
Rapporter etter tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene i Oslo og Akershus finner du her: http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsrapporter/?fylke=Akershus 
http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsrapporter/?fylke=Oslo   


  

Vis for år:

Sted:

Tilsyn
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
september 2017
14. sep - 11. des 37 - 50 Barnehage- og utdanningsavdelingen Felles nasjonalt tilsyn med Bærum kommune – Eikeli skole – tilsyn med forvaltningskompetanse Bærum kommune, Eikeli skole
15. sep - 01. des 37 - 48 Barnehage- og utdanningsavdelingen Felles nasjonalt tilsyn med Aurskog-Høland kommune - Løken skole Aurskog-Høland kommune, Løken skole
oktober 2017
17. okt - 23. okt 42 - 43 Helseavdelingen Tilsyn med kommunale tjenester til personer over 18 år med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse -Bydel Vestre Aker Bydel Vestre Aker
18. okt - 19. okt 42 Helseavdelingen Tilsyn med tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre Ryen helsehus
27. okt 43 Landbruksavdelingen Kontroll av tilskuddsforvaltningen i jordbruket i Enebakk kommune Enebakk kommune
februar 2018
15. feb 7 Helseavdelingen Tilsyn med tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre Ryen helsehus
Tilsyn
Dato Arrangement
14. sep - 11. des Felles nasjonalt tilsyn med Bærum kommune – Eikeli skole – tilsyn med forvaltningskompetanse
15. sep - 01. des Felles nasjonalt tilsyn med Aurskog-Høland kommune - Løken skole
17. okt - 23. okt Tilsyn med kommunale tjenester til personer over 18 år med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse -Bydel Vestre Aker
18. okt - 19. okt Tilsyn med tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre
27. okt Kontroll av tilskuddsforvaltningen i jordbruket i Enebakk kommune
15. feb Tilsyn med tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre