Utlysing av fylkesinntrukne rentemidler i skogbruket for 2018

Hensikten med rentemidlene er å fremme interesse for eller utvikling av skogbruket.

Les mer om ordningen i denne lenken.

Søknadsfrist:
01.10.2017 23:30:00
Målgruppe:
Organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner
Ansvarlig:
Landbruksavdelingen