Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge - grunnskoleopplæring og videregående opplæring

Tilskuddet skal bidra med finansiering og stimulere kommunene til å gi grunnskoleopplæring til barn og unge som søker opphold i Norge.

Tilskuddet skal bidra med finansiering og stimulere fylkeskommunene til å gi videregående opplæring til unge som søker opphold i Norge. For å få statstilskudd er det et krav at det blir gitt grunnskoleopplæring / videregående opplæring og at eleven oppholder seg lovlig i landet.

Informasjon om ordningen og lenke til søknadsskjema finnes på Utdanningsdirektoratets hjemmesider her https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/midler-kommuner/opplaring-til-barn-og-unge-som-soker-opphold-i-norge/ .

Søknadsfrist: 1. februar for høstsemesteret 2017, og 15. juli for vårsemesteret 2018.

Søknadsskjema sendes til Fylkesmannen i ditt fylke.

 

Se informasjon om endring i forvaltningen av denne tilskuddsordningen fra høstsemesteret 2018 (lenke til høyre på denne siden).

Søknadsfrist:
15.07.2018 00:00:00
Målgruppe:
Barn og ungdom i alderen 6-18 år med rett og/eller plikt til grunnskoleopplæring / rett til videregående opplæring, som søker oppholdstillatelse eller familiegjenforening
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner og fylkeskommuner med ansvar for barn og ungdom som søker oppholdstillatelse eller familiegjenforening

Kontaktpersoner