Tilretteleggingsmidler for ABLU og barnehagelærerutdanning, deltid

Det kan søkes om lokale tilrettleggingsmidler for barnehageeiere, studieåret 2017/18. Fylkesmannen i Oslo og Akershus gir kun midler til studiene ABLU og deltid barnehagelærerutdanning.

Formål

Målet med ordningen er å stimulere de ansatte i barnehagen til å bli barnehagelærere. Økonomisk støtte gir barnehageeiere mulighet til å planlegge og tilrettelegge for kompetanseutvikling hos sine ansatte. Dette kan være et godt insentiv for å få flere barnehageeiere til å rekruttere barnhagelærere. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har blitt tildelt 3 millioner til denne ordningen.

Tildelingskriterier

  • Gjelder kun ansatte som tar ABLU og deltid barnehagelærerutdanning
  • ABLU studenter blir prioritert
  • Barnehageeiere kan søke 50 000 kroner per ansatte som tar minst 30 studiepoeng i studieåret 2017-2018. For studier som utgjør mindre enn 30 studiepoeng utbetales midler basert på utregninger av antall studiepoeng. 1 studiepoeng utgjør tilretteleggingsmidler for 1 700 kroner.
  • Midlene er knyttet til den enkelte ansatte, og skal derfor tildeles den barnehagen hvor den ansatte jobber. Hvis den ansatte jobber i flere barnehager må det avklares lokalt hvordan midlene fordeles mellom disse barnehagene. Barnehagen skal bruke midlene for å tilrettelegge for studiedeltakelse for den enkelte ansatte.
  • Midlene skal i hovedregel ikke utbetales som stipend til den ansatte som studerer. Midlene kan imidlertid brukes til vikar slik at den ansatte får permisjon med lønn. Da påløper arbeidsgiveravgift for vikar, som må dekkes innenfor den tildelte rammen.
  • Midlene kan også brukes til å dekke reiseutgifter, oppholdsutgifter, studiemateriell til den ansatte som studerer.
  • Dersom eier/arbeidsgiver ønsker å utbetale midlene direkte til den som studerer vil midlene være skattepliktige for den ansatte.
  • Dersom midler utbetales til den ansatte som studerer etter regning, dvs. faktiske utlegg som den ansatte har hatt og kan dokumentere, vil midlene ikke være skattepliktige og det påløper heller ingen arbeidsgiveravgift.

Søknad:

Kun elektroniske søknader blir behandlet. Det må sendes inn et skjema pr.student. Lenke til elektronisk skjema.

Søknadsfrist:
20.09.2017 00:00:00
Målgruppe:
Ansatte i barnehager
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Barnehager

Kontaktpersoner