Tilbud til mennesker med langvarige og/eller sammensatte behov

Mål for ordningen er å styrke tilbudet til personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og virksomme tjenester fra ulike nivåer og sektorer. Ordningen skal også bidra til utvikling av helhetlige og samtidige tilbud til utsatte barn og unge.

Referanse                                                Kapittel 765 post 60, Helse- og omsorgsdepartementet

NB! Fra 2018 er det endring i finansieringen med gradvis reduksjon. Se regelverk.

Søk her: https://helsedirektoratet.no/tilskudd/tilbud-til-mennesker-med-langvarige-ogeller-sammensatte-tjenestebehov

Søknadsfrist:
20.03.2018 01:00:00
Målgruppe:
Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
Ansvarlig:
Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner, Statlige/kommunale/Fylkeskommunale bedrifter. Kommuner og helseforetak i fellesskap
Rapporteringsfrist:
15.02.2018 01:00:00

Lenker