Støtte til økologiske prosjekter

Vi lyser ut midler til prosjekter som bidrar til å oppfylle målene i Handlingsplan for økologisk produksjon og forbruk. – Søknadsfrist 15.februar

Du kan søke støtte til

  • tiltak som fører til økt markedstilpasset primærproduksjon av økologiske produkter, spesielt grønnsaker, poteter, frukt og bær samt kjøtt - fortrinnsvis grovfôrbasert
  • etablering og utvikling av produksjonsnettverk og – klynger for økoprodusenter
  • kompetanseheving, spesielt opplæring og veiledning for økoprodusenter
  • motivasjons- og rekrutteringstiltak som kan gi flere økoprodusenter
  • tiltak som kan gi økt privat og særlig offentlig forbruk av norskproduserte økologiske produkter i storhusholdninger

Les mer i vedlagt Handlingsplan i høyremarg.

Hvem kan søke?
Organisasjoner, institusjoner, kommuner og samarbeidsorganer. Fellestiltak med store ringvirkninger vil bli prioritert.

Hvordan søker du? - Elektronisk søknadsskjema
Bruk vårt elektroniske søknadskjema, som du finner lenke til nedenfor, og oppe til høyre på siden.  I skjemaoversikten velger du skjema for "Utrednings- og tilretteleggingmidler - søknad".
Vi godtar kun søknader som har anvendt dette. En utfyllende prosjektplan lastes opp som vedlegg til søknaden. Se lenke til tips om en god prosjektplan i høyre marg.

Du må ha et organisasjonsnummer.

Husk å registrere deg som ny bruker i første del av skjemaet. Da tillater skjemaet mellomlagring. Du kan da gjøre deg ferdig med søknaden på et senere tidspunkt, og sende den inn. Har du søkt om støtte hos oss tidligere, kan du logge deg på med det brukernavnet og passordet som du brukte forrige gang. Har du glemt passordet, kan du be om et nytt. Får du problemer med utfyllingen, ta kontakt på e-post (se i høyre marg). Er du søker med adresse utenfor våre to fylker, er det viktig at du krysser av for at du søker støtte fra Oslo og Akershus. Les ellers veiledningen underveis i skjemaet. Når skjemaet er sendt inn, mottar du en kopi av søknaden på e-post.

Lenke til søknadsskjema (i skjemaoversikten velger du skjema for "Utrednings- og tilretteleggingmidler - søknad")

Søknadsfrist er 15.februar. Søknader som kommer etter tidsfristen blir avvist.

Les mer i vedlagte retningslinjer og handlingsplan i høyre marg.
Har du spørsmål, så ta kontakt med Ellen Marie Forsberg eller Ståhle Bakstad. Se kontaktinformasjon i høyre marg. 

Søknadsfrist:
15.02.2018 00:00:00
Målgruppe:
Organisasjoner, institusjoner, kommuner og samarbeidsorganer.
Hvem kan søke:
Se målgruppen. Fellestiltak vil bli prioritert