Søknad om kompensasjon etter ulveskader i Oppland og Akershus 2017

Klima og miljødepartementet har nå gitt tilbakemelding til Fylkesmennene om hvilken kompensasjon berørte husdyreiere i Hurdal, Hadeland og Toten kan søke på. Fylkesmennene har i fellesskap laget et søknadskjema, som den enkelte husdyreier må fylle ut og sende til Fylkesmannen i sitt hjemfylke.

Det har tidligere vært gjort kartlegginger på hvilke kostnader den enkelte husdyreier og beitelagene har hatt. Disse dataene bør danne grunnlag for de krav som nå vil bli sendt inn. Søknad om kompensasjon etter ulveskader vil bli behandlet i sammenheng med søknad rovvilterstatning

Når det gjelder satser og hva som skal kompenseres har Miljødirektoratet i sitt brev datert 27.10.2017 gitt Næringsorganisasjonene mulighet for å klage på dette. Klagefrist er i henhold til forvaltningslovens §§ 28 og 29 på 3 uker. Det kan derfor bli endringer i forhold til hvilke satser som skal gjelde m.m. Den enkelte søker vil også ha klageadgang på Fylkesmennenes vedtak, både satser og behandlingen.

I tillegg til at du finner søknadskjemaet her vil Fylkesmannen også sende ut søknadskjemaene i posten til alle som tidligere har rapportert inn data i kartleggingen. Landbrukskontorene vil være behjelpelige med utfylling av søknader.

Les mer i lenken i høyre marg.

Søknadsfrist:
15.11.2017 23:30:00
Målgruppe:
Husdyreiere, beitelag
Ansvarlig:
Miljøvernavdelingen og landbruksavdelingen
Hvem kan søke:
Husdyreiere, beitelag