Regionalt miljøtilskudd

Prioriterte områder: Vannområdet Haldenvassdraget, Leira-Nitelva, Øyeren, Hurdal-Vorma, PURA (Bunnefjorden med Årungen og Gjersjøvassdraget, Morsa (hele, 1 og 2 ), Glomma sør for Øyeren, Oslo, Oslofjord Vest

Andre områder: Vannområder med avrenning til Mjøsa, Vannområdet grensevassdragene med avrenning til Sverige. 

Mer informasjon om miljøtilskudd, søknadsskjema, brukerveiledning finner du her.

Søknadsfrist:
20.10.2017 00:00:00
Målgruppe:
Bønder
Ansvarlig:
Landbruksavdelingen