Prosjektmidler /prosjektskjønn 2018

Vi har satt til side deler av skjønnsmidlene som støtte til fornyings- og innovasjonsprosjekter får våre kommuner.

Retningslinjer, Fylkesmannens informasjonsbrev og brukerveiledning for kommunene finner du på denne nettsiden.

Søknadsfrist:
01.07.2018 00:00:00
Målgruppe:
Kommunene i Akershus og Oslo kommune
Ansvarlig:
Samordningsstaben
Hvem kan søke:
Kommunene

Kontaktpersoner