Utlysning - midler til utvalgte kulturlandskap i landbruket

Skal du gjennomføre tiltak for å ivareta de tre utvalgte kulturlandskapene i Oslo og Akershus. Da kan du søke midler nå. Frist 15. februar.

Målgruppe er bønder og drivere som gjennomfører tiltak i Sørkedalen med Bogstad, på Nordmarksplassene og på Øya Nordre Eik. Det kan også søkes midler for å gjennomføre nødvendig fellestiltak, informasjonstiltak, kartlegging eller registrering i tråd med formålet og planer for området. Tiltakene det søkes på må være omfattet av forvaltningsplaner, skjøtselplaner for det utvalgte kulturlandskapet.

Forvaltningsplanen for Sørkedalen er ikke utarbeidet, og i 2018 kommer hovedtyngden av tiltak til å være knyttet til nødvendig kartleggingsarbeid, informasjon og fellestiltak. 

Vi må ta et lite forbehold om fordelingen av midler til våre tre områder, fordi den endelige tildelingen av midler til fylkene ikke er klar.

Les mere om utvalgte kulturlandskap og se retningslinjer og søknadsskjema i høyre marg.

Søknadsfrist:
15.02.2018 00:00:00
Målgruppe:
Bønder og drivere som gjennomfører tiltak i Sørkedalen med Bogstad, på Nordmarksplassene og på Øya Nordre Eik.
Ansvarlig:
Landbruksavdelingen
Hvem kan søke:
Se målgruppen

Kontaktpersoner