Midler til klima- og miljøtiltak i landbruket

Oslo og Akershus har i år 420 000 kroner som kan gå til ulike klima og miljøtiltak i landbruket i 2018.

Næringsorganisasjoner, kommuner, landbruksrådgiving og andre som bidrar til gjennomføring av klima- og miljøtiltak rettet mot bønder kan søke. 

Midlene skal gå til utredningsprosjekter og til informasjonstiltak på miljøområdet. I 2018 vil tiltak knyttet til styrking av en klimavennlig driftspraksis bli prioritert.

Søknadsfristen er den 15. februar hvert år. Les mere om ordningen ved å følge lenken til høyre.

Søknadsfrist:
15.02.2018 00:00:00
Målgruppe:
Næringsorganisasjoner, kommuner, landbruksrådgiving
Ansvarlig:
Landbruksavdelingen
Hvem kan søke:
Se målgruppen

Kontaktpersoner