Tilskudd

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
2018.10.20 20.10.18 Regionalt miljøtilskudd Prioriterte områder: Vannområdet Haldenvassdraget, Leira-Nitelva, Øyeren, Hurdal-Vorma, PURA (Bunnefjorden med Årungen og Gjersjøvassdraget, Morsa (hele, 1 og 2 ), Glomma sør for Øyeren, Oslo, Oslofjord Vest
2018.10.20 20.10.18 Regionalt miljøtilskudd
2018.12.31 31.12.18 Tilskudd for å bedre svømmeferdighetene for nyankomne minoritetsspråklige elever i 2018 Nyankomne minoritetsspråklige elever som ikke er svømmedyktige
2018.12.31 31.12.18 Tilskudd til veibygging og drift med hest 2018 Skogeiere
Søknadsfrist Tittel
2018.10.20 20.10.18 Regionalt miljøtilskudd
2018.10.20 20.10.18 Regionalt miljøtilskudd
2018.12.31 31.12.18 Tilskudd for å bedre svømmeferdighetene for nyankomne minoritetsspråklige elever i 2018
2018.12.31 31.12.18 Tilskudd til veibygging og drift med hest 2018