Våtere og varmere i Oslo og Akershus fremover

Klimaet i Oslo og Akershus endres. Vi får mye og hyppigere nedbør med økt intensitet. Temperaturen øker mest vinter og vår. Klimaprofilen oppsummerer kort klimautfordringene.

Fylkesmannen er tilfreds med at vi har fått en egen klimaprofil for Oslo og Akershus. Den ble lansert denne uken og er et lite kunnskapsgrunnlag om klimatilpasning. Klimaprofilen gir et kort sammendrag av klimaet, forventede klimaendringer og klimautfordringer i Oslo og Akershus.

Hva er så hovedutfordringene?

Klimaendringene vil for Oslo og Akershus særlig føre til kraftig nedbør og økte problemer med overvann, havstigning og stormflo, endringer i flomforhold og flomstørrelse og skred, spesielt kvikkleireskred.

«Kommunene må derfor prioritere å tilpasse sin overvannshåndtering til det nye klimaet», sier fylkesmiljøvernsjef Anne-Marie Vikla.

Fylkesmannen arrangerer derfor i dag et overvannsseminar om klimatilpasning. Det er fullt hus med 175 påmeldte og vi ser frem til gode diskusjoner om løsninger.

Klimaprofilen er utarbeidet av Norsk Klimaservicesenter – et samarbeid mellom Meteorologisk institutt, Norges vassdrags- og energidirektorat, Uni Research og Bjerknessenteret. 

Fylkesmannen har kommet med sine faglige innspill til klimaprofilen. Klimaprofilen ligger på nettsidene til Norsk klimaservicesenter (se lenke i høyre marg) og der vil det også ligge oppdaterte versjoner av klimaprofilen etter hvert som det kommer ny informasjon.

Se hele klimaprofilen for Oslo og Akershus i lenken i høyre marg.