Sikkerhetsloven

Illustrasjonsfoto: Sikkerhetsloven

Illustrasjonsfoto: Sikkerhetsloven

Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste trådte i kraft 1. juli 2001. Formålet med loven er ved forebyggende tiltak å trygge rikets sikkerhet og vitale nasjonale sikkerhetsinteresser mot spionasje, sabotasje og terrorhandlinger. Loven skal dessuten ivareta den enkeltes rettssikkerhet og trygge tilliten til og forenkle kontrollen med tjenesten. Tiltakene skal implementeres i stat, kommune og private virksomheter som loven gjelder for. 

Det er utarbeidet forskrifter innen informasjonssikkerhet, objektsikkerhet, personellsikkerhet, industrivern og sikkerhetsadministrasjon.Sikkerhetsklarering
Fylkesmannen i Oslo og Akershus er klareringsmyndighet for personell i fylkesmannsembeter, fylkeskommuner og kommuner i fylkene Akershus, Buskerud, Finnmark, Hedmark, Nordland, Oppland, Oslo, Vestfold og Østfold for sikkerhetsgradene Konfidensielt og Hemmelig. 


Kontaktpersoner