Evaluering av krisehåndteringen under skredet i Sørum

Det tragiske skredet i Sørum 10. november 2016 krevde tre menneskeliv. Vi har evaluert kommunens krisehåndtering.

Evalueringen tar  altså ikke for seg årsaksforhold knyttet til hendelsen. Vi har evaluert med utgangspunkt i kommunens krisehåndtering og samarbeidet med andre aktører. 

Selv om skredet fikk et tragisk utfall, konkluderer vi med at hendelsen ble godt håndtert. Redningsinnsatsen i timene rett etter skredet og under søket etter de omkomne var krevende. 
Rapporten konkluderer med at vaktholdet rundt skredgropen var det som ble mest utfordrende i samarbeidet mellom politi og kommune.

Rapporten viser også at tydelige ansvarsforhold, øvelser, kjennskap til hverandre og gode samarbeidsarenaer er viktige for å få til et godt samarbeid, og gir et godt utgangspunkt for en vellykket krisehåndtering.