3 000 soldater øver i og rundt Oslo

Øvelse Hovedstad 2017 er den største øvelsen Heimevernet gjennomfører på Østlandet i år, og avholdes i perioden fra 11. – 18. september. Fylkesmannen deltar i øvelsen.

Øvelsen er en arena for å øve Forsvaret og sivile etater i å mestre oppgaver i en krigslignende situasjon sammen.

Foruten Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02 deltar andre deler av Forsvaret, samt flere sivile samarbeidspartnere.

De stedene militært personell vil være mest synlige er i området rundt Akershus festning og i tilknytning til militære leire i Oslo og Akershus. Noen objekter av mer sivil karakter vil også bli benyttet.

Noen forandringer i planene kan forekomme. Avdelingene vil gjennomføre sine oppdragsløsninger til forskjellige tidspunkt. Det meste skjer i tidsrommet 14. til 18. september. Forandringer i dato og plasseringer kan forekomme.