Statistikk 2016 – klagesaker etter plan- og bygningsloven

Over 18 % av klagene fikk medhold av Fylkesmannen.

Illustrasjon utvikling i antall saker per år og medholdsprosent

Illustrasjon utvikling i antall saker per år og medholdsprosent

Juridisk avdeling mottok 762 klagesaker i 2016, 684 byggesaker og 78 plansaker.

751 saker ble avgjort, 673 byggesaker ble avgjort og 78 klager på reguleringsplaner. Av 673 byggesaker ble 609 saker realitetsbehandlet (491 stadfestet, 88 opphevet og 30 omgjort) og 64 saker ble avsluttet uten realitetsbehandling (avvist/trukket/sendt settefylkesmann). Av 78 plansaker ble 68 saker stadfestet, 5 saker opphevet, 5 saker avvist/trukket/sendt settefylkesmann.

Embetet behandlet i tillegg 8 saker etter markaloven (byggesaker innenfor markalovens geografiske virkeområde).  

Kommunevis oversikt 2016:

KOMMUNE

Antall vedtak

Opprettholdt

Sendt KMD for oppnevning settefylkesmann

Omgjort/opphevet i % av saker til realitetsbehandling

Asker

111

76

4

24,75 %

Aurskog-Høland

4

3

0

25,00 %

Bærum

87

68

0

15,00 %

Eidsvoll

11

8

0

27,27 %

Enebakk

8

4

0

33,33 %

Fet

7

5

0

28,57 %

Frogn

15

13

0

13,33 %

Gjerdrum

2

1

0

50,00 %

Hurdal

1

0

0

100,00 %

Lørenskog

8

5

0

16,67 %

Nannestad

12

7

2

12,50 %

Nes

12

7

0

30,00 %

Nesodden

13

10

0

23,08 %

Nittedal

22

14

0

26,32 %

Oppegård

12

11

0

8,33 %

Rælingen

12

9

0

25,00 %

Skedsmo

23

16

0

15,79 %

Ski

8

8

0

0,00 %

Sørum

4

3

0

0,00 %

Ullensaker

19

15

0

16,67 %

Vestby

23

10

3

23,08 %

Ås

8

7

0

12,50 %

AKERSHUS

422

300

9

20,21 %

OSLO

325

255

0

15,56 %

Settefylkesmann *

4

4

0

 

Totalt

751

559

9

18,04 %

* Klagesaker vi har behandlet fra Buskerud som settefylkesmann

Illustrasjon over klagesaker per innbyggere

Illustrasjon over klagesaker per innbyggere

 

 

 

Kontaktpersoner