Departementet skal på befaring til Holaker i Nannestad kommune 2. november

Fylkesmannens miljøvernavdeling har innsigelse til detaljregulering av B13 Holaker.

Saken er oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse. Fylkesmannen anbefaler at departementet tar innsigelsen til følge.

 

Møtet er åpent og offentlig – det legges opp til følgende program:    

Møtested:        Nannestad kommunehus, Teiealleen 31, 2030 Nannestad  
Møteledere:    Assisterende fylkesmann Rannveig Bjerkmo   


Kl. 1100-1210: Møte: presentasjon og saksgjennomgang  

  • Ordfører Hans Thune ønsker velkommen til kommunen

  • Innledning ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  • Redegjørelse fra Nannestad kommune

  • Redegjørelse fra Fylkesmannens miljøvernavdeling

  • Ass. fylkesmann orienterer om mekling og fylkesmannens tilrådning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  • Spørsmål fra departementene

Kl. 1225-1325: Befaring i planområdet 

 

Kontaktpersoner