Departementet skal på befaring til Bærum kommune 17. november

Fylkesmannens miljøvernavdeling har innsigelse til kommunedelplan for Lysaker- og Sørkedalsvassdraget.

Saken er oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse, jf. fylkesmannens saksfremstilling og anbefaling i brev datert 4. september 2017.  

 

Møtet er åpent og offentlig – det legges opp til følgende program:

Møtested:       Formannskapssalen, Bærum rådhus
Møteledere:    Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland  

Kl. 1200-1300: Møte: presentasjon og saksgjennomgang

  • Varaordfører Ole Kristian Udnes ønsker velkommen
  • Innledning ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Redegjørelse fra kommunen
  • Redegjørelse fra Fylkesmannens miljøvernavdeling
  • Fylkesmannens oversendelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Spørsmål fra departementene og direktoratene  

Kl. 1315-1415:     Befaring i planområdet