- Planlegg byer og tettsteder som inkluderer alle

Hvordan bidrar politikere og administrasjon i din kommune til at det i deres byer og tettsteder planlegges inkluderende boområder?

Fylkesmannen arrangerer seminar om hvordan det kan tas boligsosiale hensyn i arealplanleggingen, med nettopp dette som mål – å sikre at kommunene planlegger boligområder som legger til rette for en variert sammensetning av innbyggere.

- Vi ser at det er mulig å få til en bedre tverrfaglig samhandling i kommunene. Boligsosiale hensyn må inn i areal- og samfunnsplanleggingen. Det er kommunen som er planmyndighet, og som kan legge føringer for hvordan byer og tettsteder utvikles. Gjennom dette seminaret ønsker vi å utruste deltakerne med verktøy og ideer om hvordan de kan planlegge for gode og inkluderende bymiljøer, sier Anne-Marie Vikla, fylkesmiljøvernsjef.

Forskning og erfaringer

Seminaret er satt sammen av innlegg fra forskningsinstitusjoner, Husbanken, ansatte som har jobbet helt konkret med problemstillingene i kommuner og politikere som ivrer for å skape gode, urbane byer som inkluderer heller enn å stenge ute.

Samler fagfelt og folk

Det er lagt opp til refleksjon og diskusjon i grupper og mange pauser for nettverksbygging, noe som kanskje er spesielt viktig når to fagfelt kommer sammen som her. Planleggere og de som arbeider med boligsosiale hensyn i kommunene sitter gjerne spredt.

Debatt: Kommunene i førersetet

Det rigges også til debatt, der utfordringer og løsninger for det boligsosiale planarbeidet diskuteres. Hvordan kan politikere bidra til å sette kommunen i førersetet for en sosial og inkluderende boligpolitikk? Vi ser frem til å høre forslag til løsninger fra panelet med Ole Jacob Flæten, ordfører i Skedsmo, Ole Kristian Udnes, varaordfører i Bærum, Ingvild Belck-Olsen, samfunnsplanlegger i Ski kommune og Åse Tea Backe fra NAV Nesodden.

Ta med boligpolitikken tidlig

Mange har alt meldt seg på seminaret, og arrangøren håper det blir fullt.

- Vi håper god deltakelse kan bidra til at stadig mer av planarbeidet i kommunene tar med seg det boligsosiale aspektet helt fra starten av i all boligplanlegging, sier Vikla.

Seminaret finner sted i Oslo 16. november og har plass til 220 deltakere.