Departementet skal på befaring til Sørum kommune 16. januar

Fylkesmannens landbruksavdeling har innsigelse til kommuneplanen.

Saken er oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse, jf. fylkesmannens saksfremstilling og anbefaling i brev datert 15. november  2016.   

Møtet er åpent og offentlig. Det legges opp til følgende program:    

Møtested: Sørum rådhus, Kuskerudvegen 11, 1920 Sørumsand
Møteleder: Ass. fylkesmann Rannveig Bjerkmo   

Kl.1000-1100: Møte: presentasjon og saksgjennomgang

  • Ordføreren ønsker velkommen
  • Innledning ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Redegjørelse fra kommunen
  • Redegjørelse Fylkesmannens landbruksavdeling
  • Fylkesmannens oversendelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Spørsmål fra departementene

Kl.1125-1225: Befaring i planområdet: Bjørkemoen