Departementet skal på befaring til Fet kommune 25. august

Kommunevåpen for Fet
Kommunevåpen for Fet

Til kommuneplanen har Jernbaneverket fremmet innsigelse mot forslaget om å avsette et areal til fremtidig jernbanestasjon ved Warå mølle.

Saken er oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse, jf. fylkesmannens brev datert 27. juni 2016.  

Møtet er åpent og offentlig. Det legges opp til følgende program:     

Møtested: Fet rådhus
Møteleder: Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland   

Kl. 0935-1045: Møte: presentasjon og saksgjennomgang

  • Ordføreren ønsker velkommen
  • Innledning ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Redegjørelse fra kommunen
  • Redegjørelse fra Jernbaneverket
  • Fylkesmannens oversendelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Spørsmål fra departementene og direktoratene 

Kl. 1055-1200: Befaring i planområdet