Presseinvitasjon: Statsborgerseremoni søndag 19. november i Oslo rådhus

Fylkesmannen har invitert nye norske statsborgere fra Oslo og kommunene i Akershus til seremoni i Oslo rådhus den 19. november fra kl. 1400 til ca. kl. 1630.

Med statsborger­seremonier vil den norske stat ønske nye borgere velkommen, og markere at nye medlemmer tas opp i det norske fellesskapet. Ca. 370 nye statsborgere fra Oslo og Akershus har takket ja til invitasjonen og med gjester blir vi ca. 800 personer som skal være med på markeringen.

Av hensyn til arrangementet ber vi om tilbakemelding på pressens tilstedeværelse innen fredag 17. november til Kari Øyen Gay på e-post: kari@fmoa.no. Se programmet nedenfor.  

Nye statsborgere som har takket ja til invitasjonen: 

Kommune:

Inviterte

Påmeldte

%

VESTBY

6

0

0,0 %

SKI

21

5

23,8 %

ÅS

19

8

42,1 %

FROGN

15

8

53,3 %

NESODDEN

8

3

37,5 %

OPPEGÅRD

14

2

14,3 %

BÆRUM

126

39

31,0 %

ASKER

62

11

17,7 %

AURSKOG-HØLAND

20

4

20,0 %

SØRUM

18

2

11,1 %

FET

5

0

0,0 %

RÆLINGEN

21

7

33,3 %

ENEBAKK

2

1

50,0 %

LØRENSKOG

38

10

26,3 %

SKEDSMO

87

31

35,6 %

NITTEDAL

10

0

0,0 %

GJERDRUM

6

1

16,7 %

ULLENSAKER

26

8

30,8 %

NES

16

6

37,5 %

EIDSVOLL

21

5

23,8 %

NANNESTAD

9

3

33,3 %

HURDAL

0

0

0,0 %

       

OSLO

859

214

24,9 %

SUM:

1409

368

26,1   %

 

Program for seremonien:

Kl. 1330 nye statsborgere med gjester ankommer rådhuset.

Klokkespill ved klokkenist Laura Marie Rueslåtten Olseng

Nye statsborgere samles i bystyresalen og får en orientering av administrasjonssjef Tor Håkon Skomsvold.

Seremonien begynner kl. 1400.

 • De nye statsborgerne går ned trappene og alle gjestene reiser seg ”Inngangsmusikk” ved Trond Lien og Frøydis Grorud
 • Ordfører Marianne Borgen ønsker velkommen til rådhuset
 • Konferansier Rannveig Bjerkmo (assisterende fylkesmann)
 • Fremmøtte ordførere/varaordførere presenterer seg på scenen
 • Hovedtale ved fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland
 • Kulturinnslag ved musikerne Frøydis Grorud og Trond Lien
 • Hilsningstale ved psykiater og psykoanalytiker Shahram Shaygani 
 • Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland leder avleggelse av troskapsløftet
 • Valgerd Svarstad Haugland og Rannveig Bjerkmo deler ut gavebok til de nye statsborgerne
 • Det norske Jentekor ved dirigent Linnèa Sundfær Haug  
 • Koret vil sammen med publikum avslutte med å synge første og siste vers av nasjonalsangen
 • Fylkesmannen inviterer til en enkel servering
 • Taffelmusikk ved pianist Trond Lien

Arrangementet er ferdig cirka klokken 1630.