Presseinvitasjon: Kronprinsen besøker NORSAR og Kjeller Innovasjon 15. juni kl. 1200

Akkreditering innen fredag 15. juni kl. 0900.

 

Begge bedriftene er lokalisert i Forskningsparken Kjeller som omfatter nærmere 40 virksomheter innen forskning, konsulenttjenester og utdanning.   

 

Akkreditering

Presse som ønsker å dekke Kronprinsens besøk må be om akkreditering elektronisk til Fylkesmannen i Oslo og Akershus ved Kari Øyen Gay på e-post: kari@fylkesmannen.no eller telefon: 47 28 51 71 innen 15. juni kl. 0900.  

 

Det legges opp til følgende presseprogram:  

Tid:

 

Kl. 1155-1203

Barn fra Espira Kunnskapsbyen barnehage står utenfor lokalene og ønsker Kronprinsen velkommen

Kl. 1200-1205

 

Foto- og presseposisjon

 

 

Kronprinsen ankommer Norsar, Jordskjelvobservatoriet på Kjeller, Gunnar Randers vei 15, 2027 Kjeller

Ønskes velkommen av: Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland Ordfører Ole Jacob Flæten Politimester Steven Hasseldal

Blomsterbarn Hedda Skau (8 år)

Vertskap: Adm.dir. Anne Strømmen Lycke Nestleder Arve Mjelva Administrasjonsleder Toril Tømte

Kl. 1205-1300

Foto- og presseposisjon

 

Program Jordskjelvobservatoriet

Adm.dir. Anne Strømmen Lycke orienter om NORSAR:

 1. opprinnelsen med prøvestansavtalen, hva skjer nå, anvendelse av teknologiene til andre formål nyttige for samfunnet, profileringen av det gjennom et nytt nettverk kalt Shake
 2. vi presenterer første industripartner AkerBP inn i samarbeidet – letedirektør Gro G. Haatvedt sier kort hvorfor dette er viktig for dem

 

Kl. 1220-1235

 

 

Foto- og presseposisjon

 

Demonstrasjon ute i hagen

Adm.dir. Anne Strømmen Lycke inviterer Kronprinsen med følge til å se hvordan dataene samles inn. Vi går ut i hagen til instrumentbrønnen

 1. Leder Nasjonalt Datasenter Jon Magnus Christensen forklarer
 2. Vi går inn igjen Kronprinsen hopper et jordskjelv – vi skriver på skåringstavle for stort det ble (på tavlen står da en rekke ansattes navn)

Kl. 1235-1300

Foto- og presseposisjon

 

Presentasjon av ulike stasjoner i lokalene tilknyttet møterommet:

 1. eksempel på ulykkes-oppklaring: Barentsburg helikopterstyrt, 22. juli ved Tormod Kværna og Annie Jenkins
 2. jordskjelv i Norge – behov for oppdatering av underlaget – 2 minutter filmsnutt ved Conrad Lindholm og Berit Paulsen
 3. sikrere olje og gass produksjon – menneskeskapte jordskjelv offshore – eksempel fra Ekofisk / Oseberg / Groningen ved Volker Oye og Bettina G. Allmann
 4. software for mer effektiv oljeleting Arve Mjelva og Ketil Åstebøl

 

Kl. 1300

 

Vertskapet følger Kronprinsen ut av bygget og takker for besøket:

Instituttleder Jon Magnus Christensen Nestleder Arve Mjelva Adm.dir. Anne Strømmen Lycke

 

Ordfører ledsager Kronprinsen med følge til Kjeller innovasjon

Ca. 3 minutters spasertur. Væreforbehold – alternativt kjøre bil

Kl. 1303

 

Kronprinsen med følgeankommer Kjeller Innovasjon, Gunnar Randers vei 24, 227 Kjeller

Ønskes velkommen av:           Konst.adm.dir. Anne Jorun Aas

Kl. 1305-1410

 

Program Kjeller Innovasjon:

Kl. 1305-1325 Foto- og presseposisjon

 

3 korte taler og lansering av Kjeller Horisont

 1. Konst.adm.dir. Anne Jorun Aas, Kjeller Innovasjon ønsker velkommen. Forteller om Kjeller Innovasjon og om viktigheten av fondet
 2. Idar Kreutzer, Finans Norge, om Norge i omstilling og behovet for nye arbeidsplasser, fremtidsrettet kompetanse, innovasjon og kapital
 3. c.       Alessandro Tappi, European Investment Bank, om hvorfor de investerer i fondet

Kl. 1325-1330

Signering av avtaler

Kjeller Innovasjon, Kjeller Horisont og Innovasjon Norge signerer med EIF. Anne Jorun Aas, Lars Gogstad, Terje Landsgaard, Pål Næss og Alessandro Tappi

Kl. 1330-1335

Introduksjon av prosjekter og selskaper som Kronprinsen skal møte. Orientering ved direktør for forretningsutvikling Joachim Paasche.

Kl. 1335-1405 Foto- og presseposisjon

Smakebiter på teknologi og innovasjoner fra Kjeller Innovasjon og FoU-partnerne. Joachim Paasche følger Kronprinsen rundt til utvalgte stasjoner:

 1. Giamag Technologogies AS: Kronprinsen får teste unik magnetteknologi Laura Brodbeck, Kjeller Innovasjon Arne T. Skjeltorp, Giamag Henrik Høyer, Giamag
 2. Visavi Technology AS: Kronprinsen får gjennomføre en re-planlegging basert på et reelt industrielt case ved å benytte LivePlan på en stor interaktiv skjerm. Kristina Maria Holm, Kjeller Innovasjon Jon Stærkeby Visavi Gisle Andersen Visavi
 3. Sunphade: Kronprinsen tester solregulering av vindusglass. Erik Rønneberg, Sunphade
 4. Automation and User Monitoring: Harald Olderheim, Kjeller Innovasjon Jens-Patric Langstrand Michael Hildebrandt, Ife 

Kl. 1405-1410 Foto- og presseposisjon

Siste stasjon er utendørs ved inngangen. Joachim Paasche ledsager Kronprinsen med følge ut.

 1. Olav.  Autonome bil (Offroad Light Autonomous Vehicle) vil fysisk stå der til beskuelse. Video av den autonome båten Odin

André Pettersen FFI Morten Nakjem FFI (Jan-Olav Langseth FFI)

Kl. -1410-1415

 

Foto- og presseposisjon

Vertskapet takker for besøket:

Konst.adm.dir. Anne Jorun Aas         

Ved bilen: Politimester Steven Hasseldal Ordfører Ole Jacob FlætenFylkesmann Valgerd Svarstad Haugland

 

Kjeller Innovasjon, inviterer vi pressen til smakebiter på teknologi – med utstilling av spennende selskaper og prosjekter

 

NORSAR

NORSAR er et forskningsinstitutt med spesialkompetanse innenfor seismologi og geofysikk.

Instituttet ble opprettet i 1968 for å overvåke Prøvestansavtalen for prøvesprengning av atomvåpen. Ved hjelp av svært sensitive seismometre registrerer NORSAR rystelser i jorden over hele verden. På den måten identifiserer de hvor og med hvilken styrke en prøvesprengning har funnet. Overvåkningen av Prøvestansavtalen er viktig for å forhindre utvikling av kjernefysiske våpen. Teknologiene som brukes er seismologi, infralyd og radionukleide-registreringer. NORSAR har 6 stasjoner i Norge som er en del av et verdensomspennende nettverk. 

Gjennom 50 år med overvåkningsarbeid har NORSAR tilegnet seg kompetanse og teknologi som er relevant innenfor en rekke samfunnsområder. I dag er også analyser av jordskjelvrisiko, rasovervåkning, mikroseismisk overvåkning og sikring av CO2-lagring en viktig del av NORSARS virksomhet. Ved å utnytte og analysere infralyddataene NORSAR samler inn, bidrar instituttet også til forskning og utvikling for å gi mer presise værmeldinger langt frem i tid. NORSAR lager geovitenskapelige programvareløsninger. Merkevarene NORSAR 2D, 3D og SeisRoX er solgt til alle de ledende oljeselskapene over hele verden.

SHAKE
NORSAR er nå inne i en fase der de ser på hvordan de i større grad kan ta i bruk instituttets kompetanse og teknologi innenfor nye samfunnsområder. NORSAR ønsker derfor å utvide og tydeliggjøre instituttets bidrag til samfunnet og i større grad legger til rette for å bruke den unike kompetansen på seismologi og geofysikk innenfor nye anvendelsesområder. Sikrere olje og gass virksomhet er et naturlig satsingsområde. I tillegg ser instituttet et stort potensial for å effektivisere arbeidet med å oppklare hendelsesforløp knyttet til store hendelser og ulykker. 

NORSARs forskningsarbeid vil fortsette som før. Sammen med den utvidede satsingen på nye anvendelsesområder er planen å etablere et nettverk som kalles Shake for å fremme anvendelsen av seismologi. Som ledd i satsingen på SHAKE ser NORSAR et stort potensial for å knytte til seg flere industrielle partnere. NORSAR er derfor glade for at de nylig har inngått en allianseavtale med Aker BP. Avtalen handler om hvordan de i fellesskap kan utvinne olje og gass på en sikrere og mer effektiv måte.  

50-årsjubileum og kinofilm om jordskjelv
NORSAR feirer 50-årsjubileum i 2018, og instituttet er i den anledning svært stolt over at Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon vil avlegge et besøk. NORSARs kompetanse vil i løpet av sommeren bli ytterligere aktualisert med filmen Skjelvet, som har kinopremiere fredag 31. august. Filmen og tar utgangspunkt i et stort jordskjelv som rammer Oslo.  

 

Kjeller Innovasjon

Kjeller Innovasjon er et av Norges ledende innovasjonsmiljøer. Sammen med partnere utvikler Kjeller Innovasjon selskaper som kan bidra med teknologier og løsninger samfunnet har behov for.  Ambisjonen er å ta norske, bærekraftige innovasjoner raskere ut i et globalt marked. Kjeller Innovasjon leder arbeidet fra idé til et selskap i vekst, og har etablert 115 selskaper som sysselsetter 1300 personer. Kjeller Innovasjon har en unik beliggenhet midt i forskningsparken på Kjeller, er representert i forskningsmiljøet i Ås og har tette bånd til andre FoU-miljøer i Norge. Blant våre samarbeidspartnere er:

 • IFE, Institutt for energiteknikk
 • UNIK, Institutt for teknologisystemer
 • NORSAR
 • NGI, Norges Geotekniske Institutt
 • NILU, Norsk institutt for luftforskning
 • FFI, Forsvarets forskningsinstitutt
 • HSN, Høgskolen i Sørøst-Norge
 • OsloMet, storbyuniversitetet
 • NEO, Norsk Elektro Optikk
 • Justervesenet
 • NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi
 • NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kontaktpersoner