Kontakt oss

Kontortiden er fra kl. 0800 til kl. 1545 alle hverdager.

I perioden 15. mai til 15. september er kontortiden fra kl. 0800 til kl. 1500.

Telefon sentralbord: 22 00 35 00.

Telefonliste ansatte

Besøksadresse:
Statens Hus, Tordenskiolds gate 12, Oslo (inngang fra sjøsiden)

Postadresse fra 1. juli 2018:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
c/o Fylkesmannen i Østfold
Postboks 325
1502 Moss

E-postadresse:  fmoapostmottak@fylkesmannen.no  E-post må ikke brukes når du skal sende personopplysninger og annen sensitiv informasjon. Benytt lenken nedenfor: Sikker melding til Fylkesmannen.  

Sikker melding til Fylkesmannen 
Skjema som krever innlogging med MinID, BankID osv. som kan benyttes til sikker sending av melding, eller ettersending av dokumentasjon. 

Fakturaadresse: 
Elektronisk fakturaadresse er vårt organisasjonsnummer: 974 761 319.
Les mer om elektronisk faktura.

Papirfaktura godtas i unntakstilfeller. Adressen er da:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim
             Ref.: 2400 + bestillers initialer

  Forværelser
Embetsledelsen 22 00 35 09
Beredskapsstaben 22 00 35 09
Samordningsstaben 22 00 35 09
Administrasjonsavdelingen 22 00 35 09
Barnehage- og utdanningsavdelingen 22 00 38 25
Helseavdelingen - NB! Telefontider 22 00 39 04 
Juridisk avdeling 22 00 36 28
Landbruksavdelingen 22 00 36 48
Miljøvernavdelingen 22 00 36 56
Sosial- og familieavdelingen 22 00 36 30
Vergemålsavdelingen 22 00 37 00

Staens hus, Oslo

Nettredaktør: Liv Asta Ødegaard, telefon: 22 00 35 14

Oslo og Akershus

Telefon sentralbord: 22 00 35 00 
fmoapostmottak@fylkesmannen.no 
Telefaks: 22 00 35 35
Tlf hovedresepsjon: 22 00 37 62