Vannområder

Oversikt over de ulike vannområdene i Oslo og Akershus med tilhørende lenker til deres nettsider.

Vannområde Lenke til nettsted
   
Hurdalvassdraget/Vorma Klikk her
Øyeren – Glomma til Hedmark Klikk her
Haldenvassdraget Klikk her
Bekkelagsbassenget m/tilløpsvassdrag Klikk her 
Indre Oslofjord Vest m/tilløpsvassdrag Klikk her 
PURA Klikk her
Morsa inkl. Akershus-ytre Oslofjord Klikk her
Leira- Nitelva Klikk her