Stort engasjement rundt fremmede arter

Kanadagullris er en hageplante som har forvillet seg i naturen og fortrenger all annen vegetasjon.
Kanadagullris er en hageplante som har forvillet seg i naturen og fortrenger all annen vegetasjon. (Foto: Catrine Curle)

Fremmede arter som sprer seg er den største trusselen mot biologisk mangfold - etter arealendringer. I vår region er det stor interesse for temaet.

Representanter fra kommuner i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold var forrige uke samlet på Fylkesmannens årlige fagsamling om fremmede arter.

Sammen om videre innsats

Fra 1. januar 2019 blir fylkene Østfold, Akershus, Buskerud og Oslo samlet i ett stort embete, Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Årets fagsamling om fremmede arter ble brukt til blant annet erfaringsutveksling og forberedelser til samarbeid i en større region. På samlingen fikk vi også en grundig innføring i den nye Fremmedartslista samt presentert nye resultater fra forskning på bekjempelse og kartlegging av stillehavsøsters.

Presentasjonene fra samlingen kan sees her.

Kartlegger, informerer og bekjemper

Etter at Fylkesmannen i 2010 utgav Norges første regionale Handlingsplan mot fremmede skadelige arter, har kommunene jobbet aktivt for å kartlegge, informere og bekjempe fremmede skadelige arter. Mange kommuner har også laget lokale handlingsplaner.

Du kan bidra

Fremmede arter er en av de største truslene mot biologisk mangfold. Som privatperson kan du bidra til å bevare mangfoldet ved å passe på at du ikke dumper hageavfall i naturen, og du kan rapportere om fremmede skadelig arter. Det beste er om du rapporterer direkte i kartdatabasen Artsobservasjoner.no

Fremmede arter truer biologisk mangfold

Oslo og Akershus har et rikt biologisk mangfold og huser flere truede arter enn resten av landet. En av de største truslene mot dette mangfoldet er fremmede arter. Hageplanter som forviller seg inn i verneområdene våre og naturen generelt er en av de største truslene. Fylkesmannens brosjyre Hagerømlinger beskriver noen av de mest aktuelle artene.