Kampen mot fremmede arter fortsetter

Fremmede arter som sprer seg er en stor trussel mot biologisk mangfold. I Oslo og Akershus er det stor interesse for temaet.

Nesten samtlige kommuner i Oslo og Akershus deltok da Fylkesmannen inviterte til fagsamling om fremmede arter.

Sammen om videre innsats

Representanter fra 19 kommuner og til sammen 50 personer deltok på fagsamlingen, som ble brukt til blant annet erfaringsutveksling. Tiden ble også brukt til å drøfte hvordan oppdatere karplantelistene i handlingsplan mot fremmede arter. Presentasjonene fra samlingen kan sees her.

Kartlegger, informerer og bekjemper

Etter at Fylkesmannen i 2010 utgav Norges første regionale Handlingsplan mot fremmede skadelige arter, har kommunene jobbet aktivt for å kartlegge, informere og bekjempe fremmede skadelige arter. Mange kommuner har også laget lokale handlingsplaner mot fremmede skadelige organismer.

Du kan bidra 

Fremmede arter er en av de største truslene mot biologisk mangfold. Som privatperson kan du bidra til å bevare mangfoldet ved å passe på at du ikke dumper hageavfall i naturen og du kan rapportere om fremmede skadelig arter. Det beste er om du rapporterer direkte i kartdatabasen Artsobservasjoner.no