Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Slik kvitter du deg med hageavfall

Kanadagullris er en hageplante som har forvillet seg ut i naturen og nå dekker store deler av fylkene våre. Den fortrenger de stedegne artene og danner monokulturer. Frøene spres med vind.
Kanadagullris er en hageplante som har forvillet seg ut i naturen og nå dekker store deler av fylkene våre. Den fortrenger de stedegne artene og danner monokulturer. Frøene spres med vind. Foto: Catrine Curle / Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Ved å levere hageavfall på mottak kan du hindre at planter fra din hage truer vårt biologiske mangfold. Bruk kommunenes hageavfallsmottak for å unngå hagerømlinger.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 09.05.2018

Når du rydder hagen din, har du mest sannsynlig en del hageavfall du vil bli kvitt. Mange vet ikke helt hvor de skal gjøre av slikt avfall. I Oslo og Akershus er det gratis for hageeiere å kvitte seg med hageavfallet på forsvarlig og lovlig vis.

Truer mangfoldet

Hageplanter som spres i naturen er en av de største truslene mot biologisk mangfold. Hele 70 prosent av arter på Fremmedartslista (tidligere svartelista) er blomsterplanter.

Vanlige planter som ikke er en trussel i hagen, kan være til skade hvis de kommer på avveie. I naturen kan de konkurrere ut sjeldne og truede arter, bringe med seg skadelige sopp og insekter, endre jordsmonnet og overta store arealer.

Et eksempel er kanadagullris som i dag dekker store arealer i Oslo og Akershus eller hagelupin som i tillegg til å konkurrere ut andre planter, endrer jordsmonnet.

Les mer:: Visste du at pollen fra lupiner kan være skadelig for humler? 

Forbudte planter

Mange av artene på svartelisten er det nå forbudt å selge, kjøpe og plante ut. Som hageeier er du ansvarlig for at planter fra din hage ikke sprer seg ut i naturen.

Miljødirektoratets nettsider kan du lese mer om forskrift om fremmede organismer.

Levér på hageavfallsmottak

For å hindre at hageplanter spres i naturen er det viktig å levere avfall til hageavfallsmottakene i kommunen. Finn mer informasjon om din kommune her: 

Det er gratis å levere hageavfall til mottaket. For andre typer avfall må du betale. Derfor er det lurt å ta hageavfall og annet avfall hver for seg hvis du må kjøre flere runder.

Miljøvennlig kompostjord

Skal du kjøpe jord til hagen er det fint å kunne velge miljøvennlig kompostjord i stedet for torvbasert jord. Kompostjord utnytter ressursene i hageavfall og matavfall, og tilfører jorden nyttige næringsstoffer og gode mikroorganismer.

Les mer: Velg miljøvennlig jord til hagen din

Det er laget et eget nettsted som heter Kompostportalen som gir deg oversikt over hvor du kan få kjøpt kompostjord og hvilke bruksområder den har.