Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kampen mot fremmede arter fortsetter

Fremmede arter som sprer seg er en stor trussel mot biologisk mangfold. I Oslo og Akershus arbeides det godt med å bekjempe dem.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 27.11.2013

Nesten samtlige kommuner i Oslo og Akershus deltok da Fylkesmannen inviterte til fagsamling om fremmede arter.

Sammen om videre innsats
Representanter fra 19 kommuner og til sammen 43 personer deltok på fagsamlingen, som ble brukt til blant annet erfaringsutveksling. Tiden ble også brukt til å drøfte hvordan arbeidet med å bekjempe fremmede arter skal gjøres videre. Presentasjonene fra samlingen kan sees i høyre marg.

Kartlegger, informerer og bekjemper
Etter at Fylkesmannen i 2010 utgav Norges første regionale handlingsplan mot fremmede arter, har kommunene hatt stort fokus på kartlegging, informasjon om bekjempelse av fremmede arter. I 2013 hadde kommunene og avfallsmottakene fellesfokus på å informere hageeiere om hvorfor dumping av hageavfall i naturen kan gjøre stor skade på naturmangfoldet. Kommunene har også kartlagt hvor det finnes fremmede arter samt brukt mye tid og ressurser på bekjempelse.

Du kan bidra
Fremmede arter er altså en av de største truslene mot biologisk mangfold. Som privatperson kan du bidra til å bevare mangfoldet ved å passe på at du ikke dumper hageavfall i naturen og du kan rapportere om fremmede skadelig arter. Det beste er om du rapporterer direkte i kartdatabasen Artsobservasjoner.no . Hvordan det gjøres, kan du se i veileder som du finner i høyre marg.