Hopp til innhold

Lillomarka.
Lillomarka.

Hva er et friluftslivsområde?

Når et område i Marka fremstår som urørt og kan gi brukerne en spesielt verdifull friluftsopplevelse, åpner markalovens § 11 for at området kan vernes. Ved å verne området som friluftslivsområde bevarer man kvaliteten på naturopplevelsen for senere generasjoner, og sikrer naturen mot hogst og store inngrep som vil kunne forringe opplevelsesverdien.