Tilsyn

Fylkesmannen fører hvert år tilsyn med forurensning ved bedrifter. Her kan du lese mer om regelverket og hva vi ser etter, hva vi finner og hvordan vi følger opp etter tilsynene.

Fylkesmannens miljøvernavdeling utfører tilsyn på mange områder.

Aktuelt

Kontaktpersoner

Jens Hertzberg 
Tlf. 22 00 36 51