- Det er lov å bruke hue

Hos Sandberg Auto hadde de mange rutiner i hodet, men ikke alle på papiret, noe man bør ha. Verkstedet var først ut da miljøvernavdelingen denne uken startet kontroll av små verksteder.

Denne saken ble publisert i forbindelse med en kontrollaksjon i 2012.

Den nasjonale kontrollaksjonen av små bilverksteder er i gang i Oslo og Akershus, og Jørgen Sandberg og Sandberg Auto var første bedrift ut i regionen.
- Det er nok bra for oss at dere kommer. Vi trenger det sikkert, sier Jørgen Sandberg med et smil, og viser statens utsendte inn på lunsjrommet.
Verkstedeieren byr på kaffe. Tilbake får han informasjon om hvordan drive lovlydig og til beste for miljøet fra overingeniør Kjersti Aastorp Hirth og senioringeniør Jens Hertzberg, begge fra Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Nasjonal aksjon
Sandberg Auto har fem ansatte, og er dermed i målgruppen for den nasjonale kontrollaksjonen som i disse dager pågår over hele landet.
- Vi er her for å bevisstgjøre de som driver små verksteder, sier Aastorp Hirth.
Tidligere kontroller har vist at mange små bedrifter har dårlig kjennskap til hvordan de skal behandle kjemikalier og farlig avfall. Mange vet heller ikke at de har et miljøregelverk de er pålagt å følge.

Les brosjyren "Ta ansvar for farlig avfall i din bedrift" 

Rett på sak
Sandberg får først forklart hvem de utsendte er, hvorfor de er der og hva besøket innebærer.
- Vi går rett på dette med farlig avfall, sier Aastorp Hirth. - Hva har dere av farlig avfall her?
- Vi har spillolje. Oljefilter. Spraybokser. Frostveske.
Sandberg lister opp. Kontrollørene følger opp. De spør etter deklarasjonsskjema, om avtaler med andre om henting av avfallet, om han lakkerer eller rustbehandler på stedet, og om han har oljeutskiller. Sandberg svarer villig og utfyllende, og spør når han lurer på noe.
- Hva har jeg egentlig lov til å kaste i blandet avfall?
- Ikke noe av det som er farlig avfall, avklarer Aastorp Hirth.

Se liste over de mest vanlige typene farlig avfall fra verksteder.

- Få det ned på papiret
Når kontrollen er utført, får verkstedet en rapport. Der står det hvilke forbedringer bedriften må gjøre, og Fylkesmannen setter en tidsfrist for utbedringer.
- Jeg tror vi får noen pålegg her i dag, smiler Sandberg, og åpner døren til verkstedet, hvor to mekanikere har hodene dypt inne i en Jaguar.
Like bak dem står noen fat med olje. Verkstedene er pliktige å vurdere risiko, og kjemikalier i rom med sluk kan være en risiko for ytre miljø.
- Vi slår alltid av kompressoren, slik at eventuell skade blir minimal. Det gjør både jeg og gutta. Det er lov å bruke hue, smiler Sandberg.
Det er bra å bruke hodet, men når en arbeidsplass har fast ansatte, er arbeidsgiver også pålagt å sette en del ting ned på papiret, som rutiner for hvordan bedriften behandler farlig avfall.

Vurder å bytte ut verstinger
Man er også pålagt å ha oversikt over kjemikalier i bruk i bedriften, samt gjøre en miljøvurdering av disse.
- Dette er eksempel på versting-produkter, produkter det kanskje finnes mer miljøvennlige alternativer til. Du skal vurdere om du bør bytte de ut, forteller kontrollørene.
- Jeg må jo velge det som virker. Delerens bruker vi mye, den lukter litt slemt. Den som lukter sitron virker ikke, sier Sandberg, og legger til at han godt kan vurdere å bytte ut andre produkter.
Leverandøren kan hjelpe med å finne noe som virker like godt, men som er mer miljøvennlig.
- Da ber jeg om et møte med leverandøren, sier Sandberg.
Han noterer ned gode råd - lager seg en huskeliste så han kan komme kjapt i gang med utbedringene.
- Jeg er veldig enig at man skal passe på miljøet. Og det gikk jo ikke så gærnt dette syns jeg, avslutter Sandberg.

Resultatene fra kontrollaksjonen i Oslo og Akershus vil bli publisert etter at kontrollerte bedrifter har fått sine rapporter, mest sannsynlig i løpet av november.

På miljøstatus.no kan du lese mer om miljøgifter i Oslo og Akershus.