Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Akutt forurensning? Ring 110!

Grønn sirkel med nummer til brannvesenet, 110.

Grønn sirkel med nummer til brannvesenet, 110.

Vi gir miljøfaglige råd til Kystverket eller den som får delegert ansvaret for oppfølging av akutt forurensning. Les mer om vår rolle
Gå til Kystverkets sider om varsling.

Kontakt miljøvernavdelingen

Resepsjonen: 22 00 36 56
Finn en ansatt 


14.11.2018

Gjør myra blaut igjen

Synet på hva som er verdifullt ved myra har endret seg. Før ble det grøftet og tatt ut torv - nå skal myra bevare både verdifull natur og karbon.


01.11.2018

Stort engasjement rundt fremmede arter

Fremmede arter som sprer seg er den største trusselen mot biologisk mangfold - etter arealendringer. I vår region er det stor interesse for temaet.


31.10.2018

Strengere miljøkrav til skiskytteranlegg

Franskleiv skiskytteranlegg i Bærum skal nå gjøre mer for å beskytte miljøet mot blyforurensing.


19.10.2018

Ber også Nannestad se boligbygging i et større perspektiv

Nannestads forslag til kommuneplan gir vekst på steder som ikke er i tråd med de hensyn Fylkesmannen er satt til å ivareta.


15.10.2018

Forberedt før snøen faller

Vi har bedt kommunene sko seg for neste vintersesong - i god tid.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel