Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Akutt forurensning? Ring 110!

Grønn sirkel med nummer til brannvesenet, 110.

Grønn sirkel med nummer til brannvesenet, 110.

Vi gir miljøfaglige råd til Kystverket eller den som får delegert ansvaret for oppfølging av akutt forurensning. Les mer om vår rolle
Gå til Kystverkets sider om varsling.

Kontakt miljøvernavdelingen

Resepsjonen: 22 00 36 56
Finn en ansatt 


07.09.2018

Tar vare på naturverdier med skjøtsel

Det har vært nok en vellykket sesong med skjøtselarbeid for verdifull natur på øyene i Indre Oslofjord.


05.09.2018

Bedre, men ikke bra nok hos avfallsanlegg

En tilsynsaksjon avdekket at mange avfallsanlegg gjør en bedre jobb for å hindre forurensning enn før, men samtlige brøt regelverket.


31.08.2018

Derfor gir vi ikke fellingstillatelse

Når ulv tar sau i ulvesonen - områder utpekt som prioritert for rovvilt, er vi pålagt å ha høy terskel for å innvilge skadefelling.


27.08.2018

Anbefaler nye skogvernområder

Fylkesmannen har nå anbefalt at ett naturreservat utvides og at fem nye naturreservater opprettes.


23.08.2018

Ber Nesodden og Vestby justere kommuneplanene

Strandsone og verdifull jord må bevares, og planleggingen bør sikre at flere kan gå, sykle og ta kollektivtransport. Fylkesmannens vurdering er at kommuneplanene til Vestby og Nesodden kommuner må justeres. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel