Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Akutt forurensning? Ring 110!

Grønn sirkel med nummer til brannvesenet, 110.
Vi gir miljøfaglige råd til Kystverket eller den som får delegert ansvaret for oppfølging av akutt forurensning. Les mer om vår rolle
Gå til Kystverkets sider om varsling.

Kontakt miljøvernavdelingen

Resepsjonen: 22 00 36 56
Finn en ansatt 


01.08.2018

Ny forskrift om forbud mot fyring med fossil olje

En forskrift som forbyr bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger fra 2020 har nå trådt i kraft. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak fattet av kommuner.


13.07.2018

Utlegging av sand

Det er ikke fritt frem å lage sin egen kunstige sandstrand på egen eiendom. Sandstrender kan utgjøre en forurensningsfare.  


06.07.2018

Forvaltningsplanen for Semsvannet landskapsvernområde er klar

Det vakre natur- og kulturlandskapet rundt Semsvannet er viktig for mange. Vi har vi laget en plan for hvordan området skal bevares gjennom god forvaltning. 


06.07.2018

Stor interesse for å ta vare på truede arter og naturtyper

7,1 millioner kroner er i vår bevilget til 131 gode tiltak for å ta vare på truede arter og naturtyper i Oslo og Akershus.


02.07.2018

Kartlegger natur i Asker og Bærum

Grunneiere i Vestmarka vil fra mai til oktober få besøk av eksperter som skal kartlegge naturen. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel