Kontroll

Fylkesmannen skal kontrollere forvaltningen i kommunene innenfor de ulike tilskuddsordningene. Det blir hvert år laget en plan for denne forvaltningskontrollen.

Kontaktpersoner