Trebruk

Bruk av tre som konstruksjons- og byggemateriale er klimavennlig, hovedsakelig fordi treet gir varig binding av karbon (CO2) og kan erstatte mindre klimavennlige materialer.

Fylkesmannen skal bidra til å nå nasjonale mål om økt bruk av tre. Oppdraget blir utført i samarbeid med fylkeskommunen, kommunene, Innovasjon Norge, næringsorganisasjonene og aktører i verdikjeden, spesielt Trebruk AS.

Hos Fylkesmannen er arbeidet forankret i embetsoppdraget og Strategisk plan for skogbruket i Akershus og Oslo 2016-2019.

Lenkene til høyre peker til aktører som jobber for å fremme bruken av tre.