Prosjekter med støtte fra Utrednings- og tilretteleggingsmidlene 2016

Lokalmat/reiseliv og skog/trebruk er de satsingsområdene som får mest prosjektstøtte i år.  

Fylkesmannen har behandlet 56 prosjektsøknader til Utrednings- og tilretteleggingsordningen. 31 prosjekter er tildelt støtte for 2016. Rammen i år var på 2,03 millioner kroner.  Midler til Økologisk handlingsplan for Oslo og Akershus inngår i rammen. 

Diagrammet viser fordelingen av prosjektene på satsingsområdene i Handlingsprogram for landbruksbasert næringsutvikling.

Diagram over fordeling av prosjektmidler 2016

Diagram over fordeling av prosjektmidler 2016

 

Listen over prosjekter kan lastes ned fra høyre marg.

 

 

Kontaktpersoner